RND Challenge: GIBO Wichelen voor 1 miljoen! GIBO laat het land,Koen Wouters en Jonas V Geel lachen

Bekijk het overzicht

RND Challenge: GIBO Wichelen voor 1 miljoen! GIBO laat het land,Koen Wouters en Jonas V Geel lachen

Ik doe een gift * * Uit sympathie voor deze actie, doe ik een gift aan Rode Neuzen Dag. Ga naar Facebook pagina

0
gift(en)
t.w.v. €
0.00


€ 10501

9260 Wichelen
België

Met alle afdelingen van Gibo Wichelen (De Rozelaar, De Meander en De Belhamel) werken we samen een totaalproject uit rond Rode Neuzen Dag.

Promofilmpje - Rode Neuzen Dag --> https://www.youtube.com/watch?v=kfRMh9Clo60

Onze Rode Neuzen Dag Challenge: GIBO Wichelen voor 1 miljoen!
“GIBO Wichelen brengt het land, én Koen Wouters en Jonas Van Geel aan het lachen!”
In samenwerking met “Lachspiegelcentrale Nederland” & de gemeente Wichelen

Graag nodigen we je uit op de persconferentie van het Rode Neuzen Dag project van GIBO Wichelen.

Deze persconferentie met toonmomenten gaat door op vrijdag 26 oktober in onze afdeling De Belhamel te Schellebelle.

Inhoud dossier:

1. Doelstellingen van het project
2. 20 activiteiten voor een beter welbevinden van de leerlingen
3. Programma van de persconferentie van 26 oktober
4. Sponsoring project
5. Contactgegevens

1. Doelstellingen project
We zien steeds meer kinderen in onze klassen die het emotioneel en psychisch moeilijk hebben.
Het aantal leerlingen dat leermoe is, blijft stijgen.
Het project dat we met onze school, Gibo Wichelen, uitwerken, sluit nauw aan bij het jaarthema van Rode Neuzen Dag.
Auteur en regisseur Patrick Bernauw begeleidt 600 leerlingen van onze school bij het uitwerken van dit totaalproject.

Met een 20-tal deelprojecten willen we het welbevinden van onze leerlingen verbeteren!
Het medium bij uitstek om dit te verwezenlijken is “de lach”!

Gibo Wichelen gaat de uitdaging aan om met 2 financiële acties 1 miljoen Bfr. te verzamelen voor Rode Neuzen Dag.
Ook gemeente Wichelen en “Lachspiegelcentrale Nederland” doen een duit in het RND-zakje.
Waarvoor onze oprechte dank!

Onze school kreeg in het verleden voor zijn projectmatige manier van werken rond thema’s als
milieu, ontwikkelingssamenwerking, pesten,… reeds de Koningin Paola Prijs voor Onderwijs.

2. Twintig activiteiten voor een beter welbevinden van onze leerlingen
• Op de speelplaats van de school worden 8 XXL-lachspiegels geplaatst.
Want lachen is gezond!
De spiegels worden ons geschonken door “Lachspiegelcentrale Nederland”.
• Financiële actie “Rode Neuzen Dag Challenge:
GIBO voor 1 miljoen Bfr.” , actie op 16 november.
De 600 leerlingen van GIBO laten zich sponsoren voor een recordpoging lachen.
Doelstelling van onze financiële acties: 1 miljoen Bfr. of € 25 000 ten voordele van Rode Neuzen Dag.

• Net vóór de slotshow van RND van 30 november brengen onze leerlingen de rij wachtenden aan het Sportpaleis te Antwerpen met 8 XXL-lachspiegels aan het lachen.

• Met een XXL-lachspiegel op het podium van de slotshow van RND brengen onze leerlingen graag de presentatoren Koen Wauters en Jonas Van Geel aan het lachen.

• In één GIBO-klas wordt er sinds begin september als proefproject dagelijks gestart met 25 min. meditatie en yoga. De resultaten na 1 maand zijn spectaculair.

• Wekelijks wordt er één sessie “lachyoga” georganiseerd voor de leerlingen.

• Voor al onze leerlingen zijn er op 16 november theatervoorstellingen rond pesten. Theatergezelschap “PacoProducties” brengt de voorstellingen “Pestactieplan” en “Pestkoppen en windbuilen” voor alle leerlingen van Gibo op de planken. Hierbij komt het psychisch belastende “pesten” in de picture. Op deze dag heeft dan ook de recordpoging lachen plaats.

• Op 16 november heeft er op onze school een recordpoging lachen plaats.
Maar liefst 600 leerlingen lachen zich een rode neus tijdens een sessie lachyoga.

• Er wordt dit schooljaar een boekenproject rond pesten georganiseerd in alle leerjaren.

• Vanaf januari 2019 komt er in elke klas van het Gibo een workshop rond het themaboek “Leven in de schaduw” en de theatervoorstelling. Voor elke klas zijn er bovendien workshops rond pesten voorzien, met o.a. animatie- en kortfilm, dans en muziek, Twitter-, Facebook- en andere Youtube creaties, …
Patrick Bernauw en de organisaties PacoProducties en de Balcompagnie staan hiervoor in.

• Als voorbereiding op de workshops van de 3de graad geeft Jana Van Der Fraenen in elk 5de en 6de leerjaar van Gibo een lezing over haar boek “Leven in de schaduw”.

• In elke klas wordt een filmdocumentaire van het bezoek van onze leerlingen aan het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent vertoond. Op de afdeling van dr. Ruth Van Der Looven werd een promotiefilm voor het boek "Leven in de schaduw" gedraaid. Deze film vind je op onze Facebook- en youtubelink.
De film werd geregisseerd, gefilmd en gemonteerd door oud-leerling en student cinematografie Jonas Van Der Fraenen.

• In afdeling De Belhamel bouwen we dit schooljaar een boomhut met opp. 25m². Deze zal een centrale rol spelen in ons antipestproject.
De hut wordt eigenlijk meer een platform zonder dak, in de boomkruin van een oude eik.
De kinderen hebben dan rechtstreeks contact met de bladeren, takken en energie van de eik.
De speelhut wordt multifunctioneel en zal dienen als :
1. Rangerclubhuis voor een natuurproject i.s.m. het Wereld Natuur Fonds (WWF)
2. openlucht klaslokaal
3. meditatie- en yogaruimte
4. turnlocatie met klimtouwen en touwladders
5. speelhuisje tijdens de speeltijden
Er komt een project rond inwijdingen en ceremonies:
HERFST:
In een openingsritueel zal er uitleg gegeven worden rond de energie van de eik. De kinderen kunnen in de vervolgperiode voorzichtig contact met de eik maken (strelen, met de boom spreken... ).

WINTER:
Leggen van een mandala rond de boom.

LENTE :
We houden een dankbaarheidritueel met het maken van een despacho ( geschenkbundel aan alle elementen en spirits en natuurlijk vooral aan de eik), dit net voor het starten van de werken.

ZOMER:
Na de werken en de bouw van de hut met bijhorende totempaal volgt het eigenlijke inwijdingsritueel met een vuurceremonie.

De gemeente Wichelen investeert voor deze openluchtklas maar liefst € 5 000.

• Het Wereld Natuur Fonds overweegt het boomhutproject met openluchtklas als voorbeeldproject te gebruiken voor andere scholen.

• In alle 5de en 6de leerjaren wordt er gewerkt rond het fictieboek “Leven in de schaduw”, een boek over jongeren met psychische problemen.
De opbrengst van dit debuutroman van oud-leerling Jana Van Der Fraenen gaat integraal naar RND!
De voorintekenperiode is verlengd tot eind oktober.

Hoe je het boek kan bestellen, vind je op https://www.facebook.com/JanaVDFraenen/

• Alle Vlaamse scholen kregen begin oktober een mail om rond dit boek te werken. Momenteel zijn er al meer 80 exemplaren verkocht.
De opbrengst van € 5 per boek gaat integraal naar RND.

• Op de slotshow van RND doen we graag een oproep aan het Vlaamse volk om dit boek te kopen en zo RND te steunen.

• Ook alle Vlaamse bibliotheken krijgen een mail met de vraag om het boek aan te schaffen voor hun collectie!

• Op de slotshow van RND doen we ook graag een oproep aan gemeenten, psychische centra, openbare gebouwen, ziekenhuizen, … om lachspiegels te plaatsen.
Want lachen verbindt mensen en heelt het lichaam en de geest!

• Op onze school wordt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) een Rangerclub opgestart.
Dit om de samenwerking en samenhorigheid van de kinderen te versterken.

• In samenwerking met UNIZO wordt een minionderneming opgestart.
Het ontwerpen en verkopen van Ranger T-shirts e.d. ten voordele van WWF staat hierbij nog dit schooljaar op het programma.

• Opnieuw handwerk in de klassen! Proefproject op school met o.a. breien, haken, tuinieren, timmeren, koken, fiets herstellen, … tijdens de lessen.

• De leerlingen werken zelf een theatervoorstelling uit.
Ze timmeren zelf de decorstukken, ontwerpen de kledij en componeren de muziek i.s.m. massaspektakelman Karel De Jaeger.

Al deze activiteiten zullen het welbevinden van onze leerlingen uitermate verhogen!

3. Programma persconferentie:

- 14.30u. : demonstratie project handwerk (tuinieren,breien en haken,timmeren,koken fiets herstellen)
- 15.15u. : demonstratie yoga, meditatie en lachyoga;
- 15.30u. : vertoning filmdocumentaire kinderrevalidatiecentrum UZ Gent;
- 16.00u. : korte toelichting deelprojecten door de leerlingen en auteur Patrick Bernauw;
- 16.15u. : officiële boekvoorstelling “Leven in de schaduw” door auteur Jana Van Der Fraenen;
- 16.30u. : receptie met RND-hapjes en RND-drankjes, bereid en verzorgd door de leerlingen in Rode Neuzen outfit;
- 16.30u. : onthulling 8 XXL lachspiegels en lachen à volonté!


4. Sponsoring
Het schepencollege van Wichelen keurde een subsidie toe van € 5 000 voor het bouwen van een openluchtklas in de speelweide van De Belhamel.
Het ontwerp en de werken worden uitgevoerd door ouders en kinderen.
Het platform zal plaats bieden aan 30 leerlingen.
De gemeente Wichelen steunt ook de financiële acties van de school.
Het schepencollege verdubbelt het bedrag van de lachsponsoractie.
Lachspiegelcentrale Nederland sponsort 8 XXL-lachspiegels, 2 per afdeling.
Dit om het welbevinden van onze leerlingen te verbeteren en als steun voor de Rode Neuzenactie.
Naast de vele fysieke gezondheidsvoordelen heeft lachen ook een positieve impact op de psyche.
Bij het Nederlandse bedrijf “Lachspiegelcentrale” staat deze missie voorop.
Daarnaast brengen hun lachspiegels mensen samen.

5. Contactgegevens
Projectverantwoordelijke:
Jo Van Der Fraenen
0477 / 71 77 88
jo.van.der.fraenen@telenet.be

Basisschool GIBO Wichelen
Directeur Caroline Cortens
0477 / 20 43 41

Persconferentie
Wanneer: vrijdag 26 oktober van 14.30u. tot 17u.
Waar: Afdeling De Belhamel, Wanzelestraat 7A, Schellebelle

https://www.facebook.com/JanaVDFraenen/

Ik doe een gift

Jo

Jo Van Der Fraenen

Patrick Bernauw

Jana Van Der Fraenen

Caroline Cortens

Arne Vereecken

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius